Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 lutego 2021
JW Nr 4391 Tomaszów Mazowiecki

 


Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4391 Tomaszów Mazowiecki
w dniu:
- 26 lutego 2021r. o godz. 8:30 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.

Kandydat powinien posiadać:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową;

 • życiorys / CV;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia;

 • dokumenty potwierdzające odbycie czynnej służby wojskowej;

 • inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności);

 • ubiór sportowy, obuwie sportowe;

 • przybory piśmiennicze;

 • maseczka ochronna

 • rękawiczki jednorazowe

  Sprawy organizacyjne:

  Na kwalifikacje przyjmowanych będzie ograniczona liczba osób po wcześnieszym kontakcie telefonicznym.

  tel. 261 167 714

  Miejsce stawiennictwa:

  Jednostka Wojskowa Nr 4391 Tomaszów Mazowiecki

  ul. Piłsudskiego 72

  97-200 Tomaszów Mazowiecki


Informuję, że 1.batalion kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych
na stanowiska wakujące oraz prognozowane w najbliższym czasie do uwolnienia zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Terminy kwalifikacji:
- w każdy wtorek oprócz dni ustawowo wolnych.
Miejsce kwalifikacji:
Stawiennictwo kandydatów na godz. 09.00 przed biurem przepustek Jednostki Wojskowej 4393, 95-043 Leźnica Wielka.
Uwaga:
W kwalifikacji może uczestniczyć maksymalnie 5 osób po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Uczestnicy kwalifikacji powinni posiadać ze sobą:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej;
- ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- dokumenty potwierdzające odbycie czynnej służby wojskowej:
·    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
·    świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
·    świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych).
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
- dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje: np. prawo jazdy;
- maseczkę ochronną;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.
Wykaz wakatów.


 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP