Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
27 stycznia 2021
15 Brygada Wsparcia Dowodzenia - Kwalifikacje

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia  poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusach OFICERÓW, PODOFICERÓW oraz SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH.
Jednostka Wojskowa Nr 1551 prowadzi ciągły nabór:
- oficerów w stopniach wojskowych: PPOR., POR.,KPT.
- podoficerów w stopniach wojskowych :KPR,. ST. KPR., PLUT.  SIERŻ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR., CHOR., ST. CHOR., ST. CHOR. SZT.
- szeregowych w stopniach wojskowych: SZER., ST. SZER
Wszyscy kandydaci chętni do udziału w kwalifikacjach muszą posiadać środki ochrony wynikające z zachowania wytycznych dotyczących przeciwdziałania COVID-19 (maseczka i rękawiczki) oraz strój sportowy celem uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej. Ponadto winni posiadać dokumenty tożsamości, prawo jazdy, CV oraz wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje (takie jak np.: świadectwa ukończenia szkół, dokumenty potwierdzające ukończenie różnego rodzaju kursów, certyfikaty, upoważnienia, zaświadczenia, opinie służbowe oraz dokumenty opiniodawcze, legitymacje i inne). Warunkiem przystąpienia do wzięcia udziału w kwalifikacjach jest przesłanie zgłoszenia na adres email: g.ratajczyk@ron.mil.pl do dnia 07.02.2021r.

W momencie stawiennictwa w Jednostce Wojskowej w dniu 09.02.2021 r. należy posiadać przy sobie wypełnione dokumenty
(klauzula informacyjna i kwestionariusz osobowyoraz oświadczenie o niekaralności.

Kontakt:
korpus oficerów: tel. 261611997
korpus podoficerów: tel. 261611526
korpus szeregowych zawodowych: tel. 261611693.
WKU: tel. 261161352

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP