Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 października 2021
19 BATALION ZMECHANIZOWANY

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych informuję, że w dniu 25.10.2021 r. odbędą się w 19 Batalionie Zmechanizowanym kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat w dniu kwalifikacji powinien posiadać:

 • wypełnioną kartę statystyczną kandydata do zawodowej służby wojskowej oraz wypełniony formularz wywiadu epidemiologicznego;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty.

Kserokopię:

 • świadectwa służby oraz opinię służbową (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego, opinię po zakończeniu służby przygotowawczej;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów itp;

oraz

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy.

W związku z niezmienną sytuacją epidemiczną związaną z Covid-19 i potrzebą ograniczenia ryzyka jego rozprzestrzeniania podczas realizacji procesu kwalifikacyjnego konieczne jest posiadanie przez każdego kandydata również:

 • maseczki ochronnej;
 • rękawiczek jednorazowych;
 • długopis.

 

Sprawy organizacyjne:

Kwalifikacje odbędą sie w dniu 25.10.2021 r. w 19 Batalionie Zmechanizowanym w Chełmie, ul. Lubelska 139:

 • g. 10.00,
 • g. 11.00.

Na kwalifikacje przyjmowanych będzie maksymalnie 15 osób na każdą wskazaną powyżej godzinę.

 

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest:

 1. Wcześniejszy kontakt telefoniczny z 19 Batalionem Zmechanizowanym tel. 261-161-450, 261-161-406 celem uzgodnienia swojego przyjazdu (kontakt osobisty lub poprzez właściwą terytorialnie WKU).
 2. Posiadanie przez kandydata wymienionych dokumentów, długopis oraz środków ochrony (maseczka, rękawiczki).
generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP