Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
01 marca 2021
19 Brygada Zmechanizowana w Lublinie - Kwalifikacje

 


Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych informuję, że w dniu 10.03.2021r.  odbędą się  w 19.batalionie zmechanizowanym kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Kwalifikację odbędą się na potrzeby 19.Brygady Zmechanizowanej w Lublinie oraz 19.batalionu zmechanizowanego w Chełmie.


1. Kwalifikacje na potrzeby 19.Brygady Zmechanizowanej w Lublinie będą prowadzone na stanowiska:

            - korpusu podoficerów (stanowiska o STE: PDF MŁ. U 2/3/4, PDF. U 5/6/7)
              KORPUS OSOBOWY INŻYNIERII WOJSKOWEJ, grupa osobowa saperska;
            - korpusu szeregowych
              KORPUS OSOBOWY INŻYNIERII WOJSKOWEJ, grupa osobowa saperska:
              saper,
              rozminowanie,
              obsługa spycharki gąsienicowej,
              obsługa spycharkoładowarki
 
              KORPUS OSOBOWY LOGISTYKI, grupa osobowa techniczna:
              kierowca kat C+E
 
2. Kwalifikacje na potrzeby 19.batalionu zmechanizowanego w Chełmie będą prowadzone na stanowiska:

          - korpusu oficerów  (tylko stanowisko o STE: POR./KPT. U: 12A/13A)
              KORPUS OSOBOWY LOGISTYKI,       
           - korpus podoficerów (tylko stanowiska o STE: PDF.,  U: 5/6/7)
             KORPUS OSOBOWY WOJSK LĄDOWYCH, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana 
           - korpus szeregowych
             różne specjalności

Kandydat w dniu kwalifikacji powinien posiadać:

 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo służby oraz opinię służbową (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego; opinię po zakończeniu służby przygotowawczej;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy,  świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów itp;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy.


W związku z niezmienną sytuacją epidemiczną związaną z Covid-19 i potrzebą ograniczenia ryzyka jego rozprzestrzeniania podczas realizacji procesu kwalifikacyjnego konieczne jest posiadanie przez każdego kandydata również:
maseczki ochronnej;
rękawiczek jednorazowych;
długopis.

Sprawy organizacyjne:

Kwalifikacje odbędą się w dniu 10.03.2021r. w 19.batalionie zmechanizowanym w Chełmie, ul. Lubelska 139:
               - g. 8.00,
               - g. 9.00,
               - g. 10.00,
               - g. 11.00,
               - g. 12.00,
Na kwalifikacje przyjmowanych będzie maksymalnie 10 osób na każdą wskazaną powyżej godzinę.

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest:

 1. wcześniejszy kontakt telefoniczny z 19.bz  tel. 261-161-450 celem uzgodnienia swojego przyjazdu (kontakt osobisty lub poprzez właściwą terytorialnie WKU);
 2. posiadanie przez kandydata wymienionych w piśmie dokumentów oraz środków ochrony (maseczka, rękawiczki),  długopis.

 


Informuję, że w nowo formowanych pododdziałach 19 Brygady Zmechanizowanej w Lublinie występują nieobsadzone stanowiska służbowe, na które istnieje możliwość wyznaczenia żołnierzy rezerwy po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakatów na stanowiska w 19 brygadzie Zmechanizowanej

kontakt:
- JW tel. 261182510, 501502960, 261182511
- WKU 261-161-352.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP