Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie

BIP

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie realizuje zadania związane z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony przez mieszkańców i instytucje administrowanego terenu. Pełni rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.

Wojskowy Komendant Uzupełnień jest:

- terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno – obronnych i rządowej administracji niezespolonej;

- terenowym organem administracji wojskowej realizującym zadania związane z pokojowym uzupełnieniem oraz zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, formacji Obrony Cywilnej i formacji uzbrojonych oraz jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także zadań związanych z administrowaniem rezerwami osobowymi i świadczeniami rzeczowymi.

Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:

1)zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
2) administrowanie rezerwami osobowymi;
3) wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
4) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
5) rekrutacja i nabór ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;

6) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
7) promocji obronności i służby wojskowej;
8) gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych.

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP