Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia ochotnicze

ĆWICZENIA WOJSKOWE ORGANIZOWANE W TRYBIE OCHOTNICZYM

       Żołnierz rezerwy albo osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy, może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych poprzez złożenie pisemnego wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
      
Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągi 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym Wojskowy Komendant Uzupełnień w pierwszej kolejności powołuje ochotników posiadających nadany przydział mobilizacyjny oraz tych, którzy złożyli przysięgę wojskowa i posiadają kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej. Zainteresowanych ochotników prosimy o wypełnienie wniosku i odesłanie lub dostarczenie go osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie.

UWAGA !!!!!
CHĘTNYCH DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH PROSIMY O KONTAKT
Z WOJSKOWĄ KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHEŁMIE,
numer telefonu 261-161-359

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP