Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Inspektor Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych - kpt. Wojciech Szewczyk - z którym można się kontaktować poprzez:

- pocztę elektroniczną na adres: wo.szewczuk@ron.mil.pl

- telefonicznie: 261 161 615;

lub listownie na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełm
ul. Koszarowa 1b
22-100 Chełm

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP