Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja Wojskowa 2021

W dniach od 01 września do 26 października 2021 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych:

 • Miasto Chełm
 • Powiat Chełmski
 • Powiat Krasnostawski
 • Powiat Włodawa

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podległych temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
 •  mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie proszę niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim organem administracji samorządowej w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.

 

TERMINARZ PRACY, LOKALIZACJI
Powiatowych Komisji Lekarskich w trakcie trwania
kwalifikacji wojskowej 2021 roku w WKU w Chełmie

Lp.

Nazwa i adres komisji

Termin pracy

Numer

tel.

Adres do korespondencji

1.

Powiatowa Komisja Lekarska  w Chełmie
ul. Powstańców Warszawy 8 (Bursa Szkolna)

od 01.09.2021r.

do 30.09.2021r.

 

 512003346

 

Starostwo Powiatowe
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm

2.

Powiatowa Komisja Lekarska we Włodawie
ul. Piłsudskiego 41(Urząd Miasta Włodawa)

od 06.09.2021r. do 16.09.2021r.

 

 

82-5721444
wew. 74

 

 Starostwo Powiatowe
ul. Piłsudskiego 41
22 – 200 Włodawa

3.

Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Chełm
ul. 1 Pułku Szwoleżerów 15a (Budynek MOSiR)

od 11.10.2021r. do 26.10.2021r.

 

602222551

 

Urząd Miejski
ul. Lubelska 65
22 – 100 Chełm

4.

Powiatowa Komisja Lekarska w Krasnymstawie
ul. Matysiaka 5 (Budynek Związku Nauczycielstwa Polskiego)

od 21.09.2021r. do 21.10.2021r.

 

 669461425

 

Starostwo Powiatowe
ul. Browarna 1
22 – 300 Krasnystaw

 

Zabierz ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

- dokumentację medyczną

- aktualną fotografię 35x40 mm

- dokumenty potwierdzające wykształcenie


 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP