Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia dla rodzin

 

Świadczenie

Organ właściwy do przyznania wypłaty świadczenia

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE

od 29 do kilkudziesięciu tys. zł.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Szef WSzW

UBEZPIECZENIE NNW

od 100 do 250 tys. zł.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A

ŚWIADCZENIA SOCJALNO-BYTOWE

Zapomogi pieniężne przysługujące członkom rodzin poległych żołnierzy zawodowych.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

MON
(wnioski i wypłata za pośrednictwem WKU)

Zapomogi pieniężne przysługujące członkom rodzin poległych żołnierzy niezawodowych.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

RENTY RODZINNE

Renta rodzinna przysługująca członkom rodziny żołnierza zawodowego.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Wojskowe Biuro Emerytalne

Renta rodzinna przysługująca członkom rodziny żołnierza niezawodowego.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

ZUS

NALEŻNOŚCI POŚMIERTNE

Należności pośmiertne wypłacane rodzinom żołnierzy zawodowych:

 • odprawa pośmiertna;
 • dodatkowe uposażenie;
 • gratyfikacja urlopowa;
 • ekwiwalent pieniężny za urlop;
 • zasiłek pogrzebowy;
 • pokrycie kosztów pogrzebu;
 • zwrot kosztów przejazdu.


(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Jednostka Wojskowa

Należności pośmiertne wypłacane rodzinom żołnierzy niezawodowych.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

POMOC REKONWERSYJNA- AKTYWIZACJA ZAWODOWA

 • doradztwo zawodowe;
 • przekwalifikowanie zawodowe;
 • pośrednictwo pracy.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

Wojskowe Biuro Emerytalne

ZAKWATEROWANIE CZŁONKÓW RODZINY

 • odprawa mieszkaniowa ;
 • zajmowany lokal mieszkalny;
 • lokal mieszkalny odpowiadający uprawnieniom żołnierza w dniu jego śmierci.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP