Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolenie Kursowe Żołnierzy Rezerwy

Szkolenia kursowego kadr rezerwy w 2021 roku w Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej, Medycznymoraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej.

 

W terminie od 20 września 2021 do 17 grudnia 2021 r. (89 dni) w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, odbędą się kursy oficerskie przeszkalania rezerw w Korpusie Osobowym:

 • Żandarmerii Wojskowej;
 • Medycznym;
 • Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej.

Na kurs mogą być powołani :

 • żołnierze rezerwy, którzy posiadają odpowiednio do rodzaju kursu wykształcenie wyższe w tym preferowane prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych,
 • osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, które posiadają odpowiednio do rodzaju kursu wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych.

Wnioski ochotników o powołanie na w/w kursy należy składać do Wojskowej Komendy Uzupełnień do dnia 30.04.2021r.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata-ochotnika na kurs będzie dostępna od 01 czerwca 2021r.


Wszystkich wyszkolonych żołnierzy rezerwy zdolnych do czynnej służby wojskowej (kat. A) zainteresowanych odbyciem ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 261-161-394, lub osobiście w WKU w Chełmie, pok. 104.

 


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie prowadzi zapisy żołnierzy rezerwy na szkolenie kursowe korpusu oficerskiego i podoficerskiego kadr rezerwy w ramach rocznego limitu.

Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych. Do ich odbycia kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy odbyli czynną służbę wojskową.

 

WARUNKI NABORU NA SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

 

 • Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu poprawy stanu oraz jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.
 • Na kursy mogą się ubiegać żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki:
  • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;
  • są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej;
  • posiadają nadany przydział mobilizacyjny oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.
 • Na kursy oficerskie mogą się ubiegać żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne.
 • Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym z SW, w której będą szkoleni.
 • Na kursy podoficerskie mogą ubiegać się żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności tych którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie SW lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni.
 • Na kurs podoficerski w korpusie osobowym Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie, co najmniej średnie, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym z SW, w której będą szkoleni.

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chełmie.(pobierz wzór wniosku).

 

KURSY OFICERSKIE ZAPLANOWANE W 2021 ROKU

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu

Liczba żołnierzy rezerwy planowanych do przeszkolenia wg WKU Chełmie

Termin

przeprowadzenia kursu

(od ÷ do)

UWAGI

Ilość miejsc

Korpus osobowy /

Grupa osobowa / Specjalność

Stanowisko

(funkcja)

AWL
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław

NA I STOPIEŃ OFICERSKI

3

Wojsk Lądowych /

pancerno-zmechanizowana /

ogólna

dowódca plutonu

05.07 – 24.09

 

3

Wojsk Lądowych /

pancerno-zmechanizowana / zmechanizowana

dowódca plutonu

11.01 – 02.04

 

1

Wojsk Lądowych /

pancerno-zmechanizowana / zmechanizowana

dowódca plutonu

12.04 – 02.07

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
81-127 Gdynia
ul. Śmidowicza 69

1

Logistyki /

ogólnologistyczna / ogólna

dowódca plutonu

12.04 – 02.07

 

ASzWoj. Al. Gen. Chruściela 103
00-910 Warszawa

DOSKONALENIA

1

Wojsk Lądowych /

pancerno-zmechanizowana /

ogólna

oficer szt. bat. ochr.

19.05 – 24.06

 

ASzWoj. Al. Gen. Chruściela 103
00-910 Warszawa

PRZEKWALIFIKOWANIA

1

Ogólna /

ochrony informacji niejawnych /

ogólna

Ogólna /

ochrony informacji niejawnych /

obsługa kancelarii

oficer

06.09 – 05.10

 

 

KURSY PODOFICERSKIE ZAPLANOWANE W 2021 ROKU

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu

Liczba żołnierzy rezerwy planowanych do przeszkolenia wg WKU Chełmie

Termin

przeprowadzenia kursu

(od ÷ do)

UWAGI

Ilość miejsc

Grupa osobowa

Stanowisko

(funkcja)

Szkoła Podoficerska

Wojsk Lądowych
ul. Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań

 

 

NA I STOPIEŃ PODOFICERSKI

1

Wojsk Lądowych /

pancerno-zmechanizowana /

ogólna

dowódca drużyny

11.01 – 26.03

 

2

Wojsk Lądowych /

pancerno-zmechanizowana /

dowódcza-zmechanizowana

dowódca drużyny

11.01 – 26.03

 

1

Wojsk Lądowych /

pancerno-zmechanizowana /

dowódcza-zmechanizowana

dowódca drużyny

06.09 – 19.11

 
SP Dęblin

1

 

dowódca drużyny

06.09 – 19.11

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP