Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

       Historia powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie sięga roku 1919 kiedy to Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych Rozkazem nr 198 ustanowił Powiatową Komendę Uzupełnień XXII w Chełmie, obejmującą powiaty: chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, zamojski, biłgorajski i tomaszowski. (Dziennik Rozkazów Wojskowych nr 4 Rok II z dnia 16 stycznia 1919r.). Pierwszym Komendantem został ppłk Bolesław Szymański.
W 1944 Rozporządzeniem Kierownika Resortu Obrony Narodowej w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej z dnia 15 sierpnia 1944 r.
o utworzeniu Rejonowych Komend Uzupełnień – RKU – i stanowieniu ich zasięgu terytorialnego (Dz.U. 1944 nr 3 poz. 14)  utworzona została Chełmska RKU z siedzibą w Chełmie, o zasięgu terytorialnym pow. Chełm, Hrubieszów, Włodawa.
W 1950 roku Minister Obrony Narodowej Rozkazem organizacyjnym nr 041/Org. w dnia 2 lutego 1950 roku zmienił nazwę na Wojskową Komendę Rejonowa Chełm.
W 1968 roku Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej  z dnia 20 stycznia 1968 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) sztabów wojskowych (M.P. 1968 nr 5, poz. 30) została zmieniona nazwa na Powiatowy Sztab Wojskowy Chełm o terytorialnym zasięgu działania m. Chełm, pow. Chełmski.
W 1975 roku Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej  z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (M.P. 1975 nr 20, poz. 120) została powołana Wojskowa Komenda Uzupełnień Krasnystaw o terytorialnym zasięgu działania obejmującego woj. chełmskie.
W 1977 roku Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej  z dnia 12 maja 1977 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych
i wojskowych komend uzupełnień (M.P. 1977 nr 13, poz. 73) została powołana Wojskowa Komenda Uzupełnień Chełm.
W 1983 roku Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej  z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych
i wojskowych komend uzupełnień (M.P. 1983 nr 2, poz. 10) została powołana Wojskowa Komenda Uzupełnień Krasnystaw.
W 1985 roku Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej  z dnia 24 maja 1985 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (M.P. 1985 nr 15, poz. 118) została powołana Wojskowa Komenda Uzupełnień Chełm.
W 1992 roku Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej  z dnia 29 maja 1992 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 1992 nr 47, poz. 213) została utworzona Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie dla miasta i gmin objętych zasięgiem działania Urzędów Rejonowych w Chełmie, Krasnystawie i Włodawie.
Decyzją Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2019r. została wprowadzona odznaka pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie.
(Dz. Urz. MON z 2019r poz. 67).

Kolejnymi komendantami są:

- płk Hieronim PIKULA (1975-1985 r.)
- płk Stanisław KACZMAR (1985-1995 r.)
- ppłk Janusz SIELSKI (1995 r.)
- ppłk Adam BULIŃSKI (1995-1999 r.)
- ppłk Andrzej KOTOWSKI (1999-2002 r.)
- ppłk Waldemar SYCZUK (2002-2007 r.)
- ppłk Marek BETIUK (2008-2011 r.)
- ppłk Ireneusz OLENDER (2011-2015 r.)
- ppłk Marian STANIAK (2015-2019 r.)
- ppłk Andrzej STACHYRA (2021 r.)

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP