Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie jest terenowym organem  wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych i rządowej administracji niezespolonej; administrującym na terenie trzech powiatów:chełmskiego, krasnostawskiego oraz włodawskiego.

 

Do głównych zadań WKU w Chełmie należy :

1) zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
2) administrowanie rezerwami osobowymi;
3) wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
4) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
5) udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
6) gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania sił zbrojnych ;
7) udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
8) promocji obronności i służby wojskowej;

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP